🌸 TYDZIEŃ DLA KAŻDEJ Z NAS 🌸 - BEZPŁATNE SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI, PROMOCJE
ZOBACZ

Polityka prywatności

Witaj,

W Garden Clinic bardzo zależy nam na zapewnieniu Tobie pełnego poszanowania prywatności oraz na ochronie danych osobowych, dostosowanej do wymogów RODO. Niniejsza Polityka prywatności została stworzona po to, by przybliżyć Tobie zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, wskazać podstawy prawne przetwarzania oraz wskazać sposób realizacji praw, które Tobie przysługują.  

Zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres danych osobowych wchodzi między innymi imię, nazwisko, adres, adres e – mail, numerem telefonu, ale także dane dotyczące zdrowia, które klasyfikuje się jako szczególne kategorie danych.  

Dane osobowe podlegać mogą różnego typu operacjom – są zbieranie, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, udostępniane i usuwane. Wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych oznaczane są jako przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest REWI Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Wieżycy (83-315) Szymbark, Wieżyca 29, NIP: 589 2069221. Możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 765 765 765 lub wysyłając wiadomość na adres e mail: kontakt@gardenclinic.pl

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Paulina Armatowska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e mail: rodo@gardenclinic.pl

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania, m.in.:

  • na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO oraz art. 9 ust.2. lit a RODO) w celach wynikających z udzielonej zgody;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia;
  • na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym dokonania rozliczeń rachunkowych i podatkowych, a także 
  • w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o ile jesteś jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit b. RODO) 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdziesz tutaj 

(klauzule informacyjne przekierowanie)

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.  Zbierane przez nas dane niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania strony, a także służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej www, usprawniają funkcjonowanie serwisu i zapewniają bardziej efektywną i bezproblemową nawigację, a także dostosowywanie reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań. W każdej chwili możesz wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

Musisz wiedzieć, że RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację zapewniamy. Są to następujące prawa:

∙ prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możesz pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy, 

∙ prawo sprostowania danych – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia danych lub ich uzupełnienia,

∙ prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia Twoich danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo. 

∙ prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, natomiast dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania, 

∙ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Tobie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

W celu realizacji swoich praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e mail: rodo@gardenclinic.pl

Pamiętaj, że posiadasz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

RODO obliguje nas do zapewnienia ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pragniemy zapewnić Cię, że stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które mają na celu zapewnienie adekwatnej ochrony Twoich danych osobowych.  Dobór środków wynika z cyklicznie przeprowadzanej przez nas analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych. 

Jeśli pragniesz uzyskać więcej informacji, na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych: rodo@gardenclinic.pl

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Zespół Garden Clinic

crossmenuchevron-down