🌸 TYDZIEŃ DLA KAŻDEJ Z NAS 🌸 - BEZPŁATNE SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI, PROMOCJE
ZOBACZ
[ FIZJOTERAPIA ]

Nasza oferta

Zabiegi fizykoterapeutyczne

Jest to zabieg polegający na miejscowym ochłodzeniu chorego/bolesnego miejsca. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwobrzękowe. Stosowana jest głównie przy świeżych (wczesnych) urazach zarówno układu kostno-stawowego, jak i tkanek miękkich oraz przy bólach przeciążeniowych.
Zabieg polegający na stymulacji procesów leczniczych organizmu za pomocą promieniowania laserowego. Posiada on szeroki zakres zastosowań, ponieważ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, usprawnia mikrokrążenie oraz przyspiesza regenerację tkanek.
Magnetoterapia to skuteczna metoda leczenia polegająca na poddaniu danej okolicy ciała wpływowi zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości. Pole magnetyczne powoduje przemieszczanie się jonów, czego skutkiem jest hiperpolaryzacja błony komórkowej. Zwiększa to wykorzystanie tlenu przez komórkę, co za tym idzie wzmaga procesy naprawcze i przemianę materii. Dużą zaletą tego zabiegu jest możliwość wykonywania zabiegów na zagipsowanie okolice ciała oraz te, których znajdują się elementy metalowe. Wykazuje działanie przekrwienie, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przyspiesza gojenie ran u złamań oraz stymuluje reakcje chemiczne w komórkach.
Terapia ultradźwiękowa opiera się na oddziaływaniu przez skórę fali ultradźwiękowej na głębsze struktury tkanki. Zabieg wykorzystuje fale mechaniczne podłużne. Podczas zabiegu wykonywany jest również mikromasaż spowodowany przez wahanie ciśnień w przebiegu fali dźwiękowej. Jest skuteczny w minimalizowaniu bólu, rozluźnieniu mięśni oraz regeneracji tkanek. Ultradźwięki stosuje się do redukcji dolegliwości bólowych mięśniowych, pourazowych, pochodzenia neurologicznego oraz spowodowanych ostrogą piętową. Wykazuje działanie przeciwbólowe, rozluźniające oraz pozwala wprowadzić lek bezpośrednio w leczoną okolicę (tzw. fonoforeza).
Terapia, w której wykorzystuje się energię elektryczną w celach leczniczych i diagnostycznych. Zabiegi wykonuje się przy użyciu prądu stałego lub zmiennego o różnej częstotliwości. Znajduje ona szerokie zastosowanie w leczeniu i rehabilitacji, w tym również w kombinacji z innymi metodami fizjoterapii. W elektroterapii wykorzystuje się działanie biologiczne prądu elektrycznego, który w zależności od rodzaju powoduje pobudzenie nerwów i mięśni, zmniejszenie dolegliwosci bólowych, złagodzenie stanu zapalnego, zwiększenie ukrwienia tkanek, polepszenie trofiki, przyspieszenie regeneracji tkanek.
Zabieg polegający na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami. Przepływ prądu stałego przez tkanki nerwową i mięśniową powoduje zmianę ich pobudliwości (elektrotonus). Prąd stały powoduje również rozszerzenie naczyń krwionośnych. Galwanizację wykorzystuję się w leczeniu nerwobólów, przewlekłych zapaleń nerwów, splotów i korzeni nerwowych, zespołów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa i dyskopatii.
Zabieg polegający na wprowadzeniu do tkanek jonów leków za pomocą prądu stałego. Wprowadzenie jonów leku do tkanek odbywa się na zasadzie odpychania ładunków jednoimiennych, a przyciągania różnoimiennych. Wybór leków stosowanych do jonoforezy jest bardzo duży. Jonoforezę w zależności od zastosowanego leku wykorzystuje się w dolegliwościach takich jak nerwobóle, zespół rwy kulszowej i ramiennej, stany zapalne stawów i zapalenia okołostawowe, owrzodzenia troficzne, zapalenia tkanek miękkich, naciągnięcie mięśni, blizny i przykurcze bliznowate, choroba zwyrodnieniowa stawów, artrozy, neuralgie, choroby reumatyczne, osteoporoza, złamania, zapalenie nadkłykci, działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, zwiększenie przemiany materii.
Zabieg, którego celem jest pobudzenie nerwów i uzyskanie skurczów określonych grup mięśniowych w celu ich usprawnienia. Jest to metoda wyjątkowo pomocna w procesie reedukacji siły i napięcia mięśni, szczególnie szkieletowych. Skurcz mięśnia można wywołać, drażniąc bezpośrednio mięsień lub pośrednio nerw ruchowy zaopatrujący mięsień.
Przezskórna stymulacja elektryczna nerwów jest metodą służącą do zwalczania zarówno bólu ostrego i przewlekłego. Aby uzyskać zniesienie lub zmniejszenie bólu, musi dojść do zahamowania przewodnictwa bodźców bólowych na poziomie nerwów obwodowych oraz na poziomie rdzenia kręgowego.
Są to prądy powstające w wyniku interferencji, czyli nakładania się dwóch prądów sinusoidalnych średniej częstotliwości. Wykazują działanie przeciwbólowe, pobudzają do skurczów mięśnie szkieletowe, wpływają na autonomiczny układ nerwowy, zmniejszając napięcie nerwów współczulnych, pobudzają rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę krążenia.
Powstają w wyniku prostowania prądu sinusoidalnie zmiennego. Do ogólnych działań prądów DD należy działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, stymulujące mięśnie i zwiększające miejscowe krążenie.
Są prądami średniej częstotliwości, modulowanymi w małą częstotliwość. Prądy te służą do stymulacji mięśni w zaniku prostym oraz mięśni u sportowców w celu zwiększenia ich siły i masy mięśniowej.
Cechą prądu Träberta jest silne działanie przeciwbólowe, które opiera się głównie na teorii bramki kontrolnej Walla i Melzaca. Podczas swojego przepływu prąd Träberta powoduję drżenie mięśni, wibrację, zmniejszając ich napięcie, co dodatkowo zwiększa efekt przeciwbólowy.
To unikalne i opatentowane urządzenie wykorzystujące technologię fal radiowych w celu przyspieszenia mechanizmu naprawczego tkanek. Terapia Indiba® activ sprawdza się w medycynie sportowej, fizjoterapii i rehabilitacji przy urazach i w stanach bólu chronicznego. Przy jej pomocy lekarze i terapeuci mogą osiągnąć wyjątkowe efekty w znacznie krótszym czasie niż przy użyciu innych metod fizjoterapeutycznych.
NIEINWAZYJNE ROZWIĄZANIE W TERAPII SCHORZEŃ NARZĄDU RUCHU Terapia falami uderzeniowymi BTL FSWT FOCUS jest jedyną nieinwazyjną alternatywą dla zabiegów chirurgicznych, leczącą zarówno przyczyny, jak i objawy przewlekłego bólu, to pierwsze rozwiązanie w terapii przewlekłego bólu układu mięśniowo-szkieletowego, zwapnień oraz zaburzonych zrostów kostnych. Terapia falami uderzeniowymi BTL FSWT FOCUS jest jedyną taką procedurą, która wpływa na uszkodzone tkanki poprzez głęboką stymulację komórek, doprowadzając do ich regeneracji i gojenia.
SKUTECZNA TERAPIA BÓLU Terapia falami uderzeniowymi BTL SWT jest nieinwazyjnym, nowoczesnym rozwiązaniem do eliminowania przewlekłego bólu występującego w układzie mięśniowo-szkieletowym. Ma swoje zastosowanie w fizjoterapii, ortopedii i medycynie sportowej. Aplikacje są stosowane w leczeniu przewlekłych schorzeń mięśni, ścięgien i więzadeł oraz w bólach kręgosłupa. Najczęstsze wskazania to: zespół bolesnego barku, zapalenie nadkłykcia bocznego/przyśrodkowego kości ramiennej, ból więzadła rzepki "kolano skoczka", ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, ból ścięgna Achillesa i punkty spustowe.
Laser wysokoenergetyczny BTL HIL to rewolucyjna technologia oparta na sprawdzonej terapii laserowej o niskiej mocy (LLLT). Zastosowanie wysokiej mocy do 12 W, do 50 razy wyższej niż w zimnej laseroterapii, pozwala na głęboką penetrację, zapewniając przyczynową terapię bólu. Laser wysokoenergetyczny BTL HIL stymuluje układ krwionośny i limfatyczny w obszarze zabiegowym. Dzięki zastosowaniu biostymulacji oraz efektu fotomechanicznego, BTL HIL w szybki i skuteczny sposób wpływa na tkankę, redukując dolegliwości bólowe oraz przyspieszając jej regenerację. Laser wysokoenergetyczny jest zalecany w terapii wielu schorzeń: od urazów i stanów zapalnych po zmiany zwyrodnieniowe stawów. EFEKTY TERAPEUTYCZNE BIOSTYMULACJA Mechanizm ten oznacza zdolność do biologicznego stymulowania wzrostu i regeneracji tkanek na poziomie komórkowym. Monochromatyczność i spójność światła laserowego pozwala na precyzyjne dawkowanie energii i zaplanowanie z góry jego działania. Długości fal wynoszące 810/980 nm i 1064 nm wywierają silny wpływ na biologiczne chromofory, pozwalając na maksymalne efekty terapeutyczne bez obawy o skutki niepożądane. GŁĘBOKA PENETRACJA TKANKI Maksymalna moc wynosząca do 12 W pozwala na bardzo głębokie przenikanie światła laserowego. Optymalny stosunek pochłaniania oraz głębokości przenikania gwarantuje efektywną stymulację tkanek, oraz receptorów bólowych do 12 cm głębokości. Terapię HIL można zastosować w dowolnym miejscu w obrębie ciała.

Terapia manualna i kinezyterapia

Naturalna i nieinwazyjna metoda leczenia oraz diagnostyki pacjenta. Stosowana w dysfunkcjach układu ruchu. Do diagnozowania i leczenia wykorzystywane są dłonie dotyk i różne rodzaje ucisku. W trakcie terapii wykorzystywane są techniki mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę zakresu ruchomości.
Punkty spustowe (ang. trigger points) to niewielkie, nadwrażliwe obszary w obrębie brzuśca mięśnia lub powięzi. Pod wpływem nacisku powodują tkliwość oraz ból mający charakter promieniujący lub rzutowany. Pojawiają się często w mięśniach narażonych na długotrwałe przeciążenia. Powstają one na skutek m.in. stresu, przemęczenia, urazów i mikrourazów.
Kinezyterapia to część fizjoterapii, której głównym zadaniem jest leczenie ruchem. Wykorzystuje gimnastykę leczniczą w celu przywrócenia utraconych sprawności narządu ruchu. Dzieli się na miejscową (dotyczy bezpośrednio obszaru zmienionego chorobowo) i ogólną (składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą). Ćwiczenia usprawniające mają na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, zwiększenie zakresu ruchów w stawach kręgosłupa i kończyn, reedukację nieprawidłowych stereotypów ruchowych oraz poprawę siły i wytrzymałości mięśni. Przeciwdziałają również wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym i zapobiegają powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, wynikającym z długotrwałego unieruchomienia.
Celem treningu medycznego jest zarówno podtrzymywanie aktywności fizycznej, jak i budowanie świadomości własnego ciała. Właściwie poprowadzony i podparty wiedzą pomaga w rehabilitacji poprawia wydolność organizmu oraz zwiększa efektywność treningu spotrowego.
Metoda polegająca na aplikacji specjalnych plastrów w celu wykorzystania naturalnych procesów organizmu do samoleczenia. Stosując odpowiednie aplikacje uzyskujemy efekt przeciwbólowy, korekcyjny, wspomagający lub rozluźniający mięśnie
Jest to nieinwazyjna metoda polegająca na uciskaniu i stymulowaniu określonych punktów na ciele człowieka przy pomocy pinów oraz tępych noży (katów). Dzięki temu układ mięśniowy/więzadłowy odbiera sygnały z odpowiadających im części mózgu, co prowadzi do automatycznego rozluźnienia zgromadzonych napięć i zmniejszenia dolegliwości bólowych. Zabieg zaliczany jest do terapii odruchowych, gdzie wykorzystywane są procesy samoleczenia organizmu.
Metoda polegająca na nakłuciu punktu spustowego w mięśniu lub napiętym paśmie mięśniowym za pomocą cienkich igieł w celu leczenia bólu mięśniowo-powięziowego. Podczas zabiegu fizjoterapeuta oddziałuje na płytkę nerwowo-mięśniową w mięśniu, stymulując komórki mięśniowe organizmu do regeneracji i przebudowy. Prowadzi to do zmniejszenia napięcia mięśniowego oraz zmniejszenia i ustąpienia bólu.
Jest to forma oddziaływania na układ chłonny, mająca za zadanie poprawą jego motoryki oraz redukcję obrzęków. Podczas masażu stosowane są specjalne techniki i chwyty terapeutyczne stanowiące kombinację powolnych ruchów okrężnych, pompujących, obrotowych i czerpiących, których siła jest dostosowana do potrzeb pacjenta. Sprawdza się przy obrzękach limfatycznych, tłuszczowych oraz pourazowych i pooperacyjnych. Jest wykorzystywany u sportowców jako element regeneracji oraz jako zabieg wellness w celu redukcji cellulitu.
Jest to zabieg skupiający się na dysfunkcjach i bólach kręgosłupa, stawów, mięśni, a także wspomaganiu leczenia urazów, kontuzji czy stanów pooperacyjnych. Ma na celu usprawnienie przepływu krwi i chłonki, odprowadzenie zbędnych substancji przemiany materii oraz doprowadzenie w ich miejsce substancji odżywczych, co za tym idzie wspomaga regenerację. Masaż leczniczy redukuje ból, zmniejsza napięcie tkanek, ogranicza postęp zaniku mięśni.
To zabieg przeznaczony dla osób aktywnie uprawiających sport, zarówno dla amatorów jak i profesjonalnych sportowców. Masaż sportowy w zależności od jego rodzaju, pobudza mięśnie lub je wycisza i regeneruje. Poprawia również metabolizm, krążenie krwi i chłonki, zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji.
Stosuje się go w celu zmniejszenia napięć mięśniowych wynikających ze zmian, jakie zachodzą w ciele kobiety ciężarnej oraz dla poprawy samopoczucia przyszłej mamy. Efekt rozluźnienia mięśni ma wpływ nie tylko na mamę, ale również na dziecko, które reaguje na bodźce. Zabieg działa zarówno na sferę psychiczną jak i fizyczną. Ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawę krążenia krwi i chłonki, co za tym idzie redukuje obrzęki.
Jest to masaż opierający się na metodzie próżniowego zasysania skóry i tkanki podskórnej. Wykorzystuje się go w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego i redukcji dolegliwości bólowych. Poprawia również kondycję i elastyczność skóry oraz zmniejsza cellulit.
Jest to gałąź fizjoterapii koncentrująca się na profilaktyce i leczeniu dysfunkcji w obrębie miednicy i dolnych dróg moczowych. Terapię stosuje się w celu eliminacji problemów związanych z nietrzymaniem moczu, obniżeniem narządów rodnych oraz zaburzeniami proktologicznymi. Fizjoterapia uroginekologiczna oraz odpowiednio dobrane ćwiczenia są kluczowe dla kobiet w ciąży, połogu oraz wokresie menopauzy. Terapia oraz diagnostyka obejmuje nietrzymanie moczu, naglące parcie na pęcherz, bóle miednicy, obniżenie lub wypadanie narządów miednicy mniejszej, rozejście mięśnia prostego brzucha, bolesne miesiączki oraz bolesne współżycie.
crossmenuchevron-down